بایگانی برچسب: ترکیبات عسلک

عسلک؛ روش جمع آوری عسلک، خواص و مضرات آن!

عسلک

در بعضی از مناطق جهان عسلک منبع اصلی عسل می باشد، در یونان منبع ۶۵ درصد از عسل های تولید شده عسلک می باشند. در زمان جاری شدن عسلک غیر ممکن است که گرده نیز وجود داشته باشد، لذا به کلنی ها باید گرده و یا جانشین گرده داده شود تا زنبوران بتوانند به پرورش […]

Call Now Button