در ادامه برخی از نتایج آزمایشگاهی محصولات آهوتا قرار گرفته است. تمامی محصولات آهوتا دارای برگه آزمایشگاه و ضمانت نامه بازگشت وجه می باشند.    

نتیجه آزمایش عسل اکالیپتوس

برگه آزمایشگاه عسل اکالیپتوس

نتیجه آزمایش عسل مرکبات

برگه آزمایشگاه عسل مرکبات