خرید عسل چهل گیاه

337 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : خراسان شمالی- بهار و تابستان

رنگ : کهربایی

ساکارز : 2 درصد

قابل مصرف برای بیماران دیابتی

دارای ضمانت بازگشت وجه

خرید عسل چهل گیاه
خرید عسل چهل گیاه

337 هزار تومان