خرید عسل آویشن

294 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : خراسان شمالی- تابستان 1400

ساکارز : 1 درصد

رنگ : کهربایی روشن و تیره

قابل مصرف برای بیماران دیابتی  دارای ضمانت بازگشت وجه

عسل آویشن
خرید عسل آویشن

294 هزار تومان