خرید عسل مرکبات (بهارنارنج)

255 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : استان گلستان – بهار 1400

رنگ : کهربایی روشن

ساکارز : 2 درصد

دارای ضمانت بازگشت وجه

خرید عسل مرکبات
خرید عسل مرکبات (بهارنارنج)

255 هزار تومان