خرید عسل مرکبات (بهارنارنج)

490 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : استان گلستان – بهار 1402

رنگ : کهربایی روشن

ساکارز : 1.7 درصد

دارای ضمانت بازگشت وجه

خرید عسل مرکبات
خرید عسل مرکبات (بهارنارنج)

490 هزار تومان