خرید عسل موم دار

390 هزار تومان

موم 100 درصد خالص و ارگانیک

دارای نتیجه آنالیز با گرید ++A

موجودی محدود

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه و برگه آزمایش

لطفا ابتدا نوع سفارش را انتخاب کنید.

عسل مومدار
خرید عسل موم دار