عسل رازیانه

عسل رازیانه آهوتا در یک نگاه

منطقه برداشت : خراسان

رنگ : کهربایی روشن

ساکارز : 1 درصد

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

Call Now Button