خرید عسل رازیانه

326 هزار تومان

منطقه برداشت : استان همدان

رنگ : کهربایی روشن

ساکارز : 2 درصد

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

خرید عسل رازیانه
خرید عسل رازیانه

326 هزار تومان