خرید عسل کنار

486 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : بوشهر

رنگ : کهربایی تیره

ساکارز : 2.9 درصد (ساکارز این عسل بطور طبیعی بالاست) 

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

خرید عسل کنار
خرید عسل کنار

486 هزار تومان