بایگانی برچسب: زنبور وحشی

زنبورهای قاتل و خطرناک آفریقایی

زنبورهای قاتل

زنبورهای قاتل آفریقایی، که به آن زنبور عسل قاتل آفریقایی نیز می­ گویند، بطور غیررسمی با نام زنبور قاتل شناخته می شود. این زنبور دارای نژادی ترکیبی است که از آمیزش گونه های زنبورعسل قاتل آفریقایی و زنبور عسل اروپایی، بخصوص زنبور ایتالیایی، به وجود می آید. حتی اسم این زنبور، که شبیه به نام […]

Call Now Button