عسل اقاقیا

168 هزار تومان

عسل اقاقیا آهوتا در یک نگاه

منطقه برداشت : خراسان شمالی- بهار 99

رنگ : کهربایی تیره

ساکارز : 2 درصد

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

عسل اقاقیا
عسل اقاقیا

168 هزار تومان

Call Now Button