خرید عسل اقاقیا

289 هزار تومان

منطقه برداشت : خراسان شمالی- بهار 1400

رنگ : کهربایی تیره

ساکارز : 2 درصد

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

ناموجود

عسل اقاقیا
خرید عسل اقاقیا

ناموجود