خرید عسل زرشک

292 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : خراسان جنوبی- بهار 1400

رنگ : کهربایی

ساکارز : 1 درصد

قابل مصرف برای بیماران دیابتی

دارای ضمانت بازگشت وجه

عسل زرشک
خرید عسل زرشک

292 هزار تومان