خرید عسل قنقال

176 هزار تومان

منطقه و زمان برداشت : خراسان شمالی- بهار 99

رنگ : کهربایی

ساکارز: 1/5

قابل مصرف برای بیماران دیابتی

دارای ضمانت بازگشت وجه

قنقال
خرید عسل قنقال

176 هزار تومان