خرید عسل مریم گلی

275 هزار تومان

منطقه برداشت : استان مرکزی 

رنگ : کهربایی روشن

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

منع مصرف برای خانم های باردار

عسل مریم گلی
خرید عسل مریم گلی

275 هزار تومان