خرید عسل مریم گلی

منطقه برداشت : استان مرکزی 

رنگ : کهربایی روشن

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

منع مصرف برای خانم های باردار

موجودی عسل مریم گلی به اتمام رسید