عسل مریم گلی

عسل مریم گلی آهوتا در یک نگاه

منطقه برداشت : استان مرکزی 

رنگ : کهربایی روشن

ساکارز : 1 درصد

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه

Call Now Button