بایگانی برچسب: ایمونوتراپی

روش کاربردی درمان حساسیت به نیش زنبور

روش کاربردی درمان حساسیت به نیش زنبور

ایمونوتراپی زهر زنبور (VIT)، معروف به حساسیت‌زدایی زهر زنبور یا ایمن‌درمانی آلرژی، نوعی درمان است که نحوه درمان حساسیت به نیش زنبور را ارائه می‌دهد. این روش نوعی درمان است که حساسیت به مواد حساسیت‌زای موجود در زهر زنبور که باعث واکنش آلرژیک می‌شوند را کاهش می‌دهد. در این روش، از دوزهای کم زهر زنبور […]

Call Now Button