بایگانی برچسب: زنبور و گل

رابطه بین گل ها و زنبورها

رابطه بین گل ها و زنبورها دارای همزیستی پیچیده و سودمندی با یکدیگر است. در یک رابطه همزیستی بین زنبورها و گل ها، هر دو گروه از این رابطه سود می برند. نه تنها زنبورها و گل ها، بلکه هر کس دیگری از رابطه آنها منفعت کسب می کند. زنبورها برای بدست آوردن غذا به […]

Call Now Button