بایگانی برچسب: عسل در ادیان

عسل در کتب آسمانی؛ جایگاه عسل در ادیان مختلف

عسل در ادیان الهی

عسل در کتب آسمانی جایگاه ویژه ای دارد که گفته می‌شود ۶۱ بار در انجیل به کلمه «عسل» اشاره شده است. پس از جستجوی موضوع عسل در کتب آسمانی، موارد مهمی برای ما ظاهر می‌شوند که کلمه عسل در آن‌ها وجود دارد.   ویدئو عسل در کتب آسمانی؛ جایگاه عسل در ادیان مختلف   فراوانی […]

Call Now Button